Cô giáo như mẹ hiền

 • Đào Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng

 • Phạm Thị Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01698080229
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng

 • Nguyễn Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0987530929
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng

 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - Phụ trách trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914453886
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng - Phụ trách trường