Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 1980, Trường Mầm non Đông Hoà đã khẳng định thương hiệu tại Thái Bình và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mầm non Đông Hoà được thực hiện theo nội dung chương trình giáo dục mầm non hiện hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.